03 - 7967 6686 fomadmin@um.edu.my

Ucapan Tahniah: Kenaikan Pangkat bagi Kakitangan-Kakitangan Akademik Fakulti Perubatan

Home / News

9 Julai 2020


YBhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan,
Saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan Kenaikan Pangkat bagi Kakitangan-Kakitangan Akademik yang berikut: 

Profesor Madya Gred DS54 - mulai 23 Jun 2020
Dr. Chong Mei Chan (Jabatan Sains Kejururawatan)
Dr. Shatrah Othman (Jabatan Perubatan Molekul)
Profesor Madya Gred DU56 - mulai 23 Jun 2020 
Dr. Adlinda Alip (Unit Onkologi Klinikal) 
Dr. Azriyanti Anuar Zaini (Jabatan Pediatrik)
Dr. Carolyn Yim Chue Wai (Jabatan Anestesiologi)
Dr. Maisarah Jalalonmuhali (Jabatan Perubatan)
Dr. Tan Kit Mun (Jabatan Perubatan)
Dr. Wong Chew Ming (Jabatan Perubatan)
Pensyarah Perubatan Gred DU56-mulai 23 Jun 2020
Dr. Lam Chee Loong (Jabatan Perubatan)
Dr. Sharmila Sunita a/p Paramasivam (Jabatan Perubatan)
Pensyarah Perubatan Gred DU54-mulai 24 Januari 2020
Dr. Siti Rosmani Md Zin@Zakaria (Jabatan Anatomi) 
Pensyarah Perubatan Gred DU54 - mulai 17 November 2019
Dr. Lim Wei Kang (Jabatan Pediatrik) 
Pensyarah Perubatan Gred DU54 - mulai 16 Oktober 2019 
Dr. Fong Si Lei (Jabatan Perubatan)

Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas kejayaan mereka dan semoga ianya menjadi satu peransang kepada seluruh warga Fakulti untuk terus berkhidmat dengan penuh komitmen dan dedikasi.

Terima kasih.

Yang benar,
PROFESOR DATO' DR. ADEEBA KAMARULZAMAN
Dekan
Fakulti Perubatan 
Last Updated: 10/07/2020