03 - 7967 6686

Covid-19 Guideline

Home / Covid-19 / Guideline
Borang Pengisytiharan Kesihatan Manual
Cuti/ Perlepasan Berkaitan Individu Dalam Rantaian COVID-19 & Borang
Prosedur Operasi Standard (SOP) Universiti Malaya
SOP Management of COVID-19
UMMC Guideline on Covid-19 Among Healthcare Workers
UMMC Guideline on Covid-19 Exposure Among Healthcare Workers
Discover Who You Are in COVID-19 Pandemic Chain
Ketahui Siapa Anda Dalam Rantaian Wabak COVID-19
Last Updated: 24/02/2021